การใช้ ไบนารีไฟล์

ถ้าคุณอนุญาตให้ใช้ binary content (เช่นพวกรูปภาพ) คุณสามารถทำได้สองอย่าง

  1. คุณสามารถ upload และใช้ ไฟล์ภาพ บนหน้า wiki. ตอนที่ทำการแก้ไข form สำหรับ upload ปรากฎขึ้นมา
  2. คุณสามารถแนบไฟล์ไว้ในหน้า Wiki ได้ ไฟล์นั้นจะแสดงโดย attachments

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English