การตั้งคำถามใหม่

คุณสามารถเพิ่มคำถามประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

คำถามปรนัย

  การตอบคำถาม (อาจมีภาพประกอบ) ผู้ตอบต้องเลือกจากตัวเลือกที่ให้ไว้ คำถามปรนัยมีสองประเภทคือ แบบคำตอบเดียว และแบบหลายคำตอบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม: ช่วยเหลือ (หน้าต่างใหม่)

คำถามอัตนัย

  ในการตอบคำถาม (อาจมีภาพประกอบ) ผู้ตอบต้องพิมพ์คำหรือข้อความ คำตอบที่ถูกต้องอาจเป็นไปได้หลายอย่าง และอาจมีคะแนนไม่เท่ากัน คำตอบอาจจะตรวจอย่างละเอียดหรือไม่ก็ได้

  รายละเอียดเพิ่มเติม: ช่วยเหลือ (หน้าต่างใหม่)

คำถามถูกหรือผิด

  ในการตอบคำถาม (อาจมีภาพประกอบ) ผู้ตอบต้องเลือกว่า ถูกหรือผิด เท่านั้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม: ช่วยเหลือ (หน้าต่างใหม่)

คำถามแบบสุ่มเลือก

  การสุ่มเลือก(ยังไม่ได้ใช้งาน) คุณสามารถเลือกคำถามโดยการสุ่ม จากรายการที่นักเรียน ทดลองตอบคำถามได้

  รายละเอียดเพิ่มเติม: ช่วยเหลือ (หน้าต่างใหม่)

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English