การอ่าน

เมื่ออ่านข้อความในกระทู้แบบลวกๆ เร็วๆ อาจทำให้เกิดความไม่เข้าใจ ว่าผู้เขียนพยายามจะสื่อถึงอะไร

หลีกเลี่ยงปัญหาความไม่เข้าใจโดยการอ่านสิ่งที่ผู้เขียนเขียนก่อนหน้า ด้วยความระมัดระวัง ตั้งใจ และพยายาม มองจากมุมมองของผู้เขียน

การมองแบบนี้จะช่วยให้เราได้คิดว่ามีอะไรบ้างที่ผู้เขียนยังไม่ได้กล่าวถึง หรือยังทิ้งไว้ให้สงสัย ทำให้เราเกิดคำถามขึ้นมาในใจ ก็สามารถจะเขียน ถามต่อไปได้

วิธีถามคำถาม ช่วยเหลือในส่วนนี้

เขียนอย่างระมัดระวัง ช่วยเหลือในส่วนนี้

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English