การทำลิงก์อัตโนมัติสำหรับคำศัพท์

การเปิดให้ส่วนนี้ทำงานจะทำให้คำศัพท์ลิงก์โดยอัตโนมัติ เมื่อไรก็ตามที่คำหรือวลีที่อธิบายแนวคิดมีใช้ในส่วนอื่นของรายวิชาเดียวกัน ซึ่งรวมถึงข้อความที่โพสต์บนกระดานเสวนา แหล่งข้อมูลภายใน สรุปผลรายสัปดาห์ บันทึกความก้าวหน้า และอื่นๆ

หากไม่ต้องการให้ข้อความใดลิงก์ไปที่อื่น (สมมติว่าเป็นข้อความในกระดานเสวนา) ให้เพิ่มแท็ก <nolink> และ </nolink> รอบข้อความนั้น

หากต้องการให้ส่วนนี้ทำงาน ต้องเปิดให้การลิงก์อัตโนมัติทำงานในส่วนอภิธานศัพท์

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English