กำหนดที่หมายให้กับคำศัพท์หรือนิยามที่นำเข้า

สามารถระบุได้ว่าต้องการนำเข้าคำศัพท์จากที่ไหน:

  • อภิธานศัพท์ปัจจุบัน:จะเพิ่มคำศัพท์นำเข้าเข้าสู่อภิธานศัพท์ที่เปิดใช้อยู่ปัจจุบัน
  • อภิธานศัพท์ใหม่: จะสร้างอภิธานศัพท์ใหม่จากข้อมูลที่พบในไฟล์ที่ต้องการนำเข้าและแทรกคำจำกัดความหรือคำอธิบายเพิ่มเติมให้กับอภิธานศัพท์นั้น

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English