สถานะการอนุมัติ

การตั้งค่านี้อนุญาตให้ผู้สอนกำหนดว่าคำศัพท์ที่เพิ่มเติมโดยนักเรียนจะเป็นอย่างไร อาจกำหนดให้ทุกๆ คนใช้คำศัพท์เหล่านั้นได้โดยอัตโนมัติ หรือมิเช่นนั้น ผู้สอนจะต้องตรวจสอบและอนุมัติให้ศัพท์เหล่านั้นใช้ได้ทีละคำ

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English