อนุญาตให้โพสต์คำศัพท์ซ้ำ

หากคุณเลือกให้ส่วนนี้ทำงาน ศัพท์หรือนิยามหลายๆ คำอาจใช้ชื่อภายใต้แนวคิดเดียวกันได้

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English