รูปแบบตัวหนังสือ

รูปแบบอัตโนมัติ

  รูปแบบนี้ จะแสดงผลได้ดีในรูปแบบเว็บปกติ เพียงแต่เขียนข้อความเหมือน คุณเขียนในอีเมล์ทั่วไป เมื่อกดปุ่มบันทึกข้อความ โปรแกรมจะทำหน้าที่จัดรูปแบบ อัตโนมัติให้คุณเอง

  ตัวอย่าง การพิพม์ชื่อเว็บไซต์ http://yahoo.com หรือ แม้แต่ www.yahoo.com จะกลายเป็นลิงค์ ทันที

  จุดสิ้นสุดของบรรทัดก็จะคงเดิม บรรทัดที่ว่างไว้ก็จะทำการตั้งต้นเป็นย่อหน้าใหม่

  โค้ดสไมลี่ เช่น :-) ก็จะแสดงผลเป็นรูปคนยิ้ม ให้อัตโนมัติ

  คุณสามารถที่จะเพิ่มโค้ด HTML ลงไปได้เช่นกัน

  ช่วยเหลือ วิธีการเขียน text (หน้าต่างใหม่) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Moodle auto-formatting.

2. รูปแบบ HTML

  รุปแบบนี้ เป็นการใช้โค้ด HTML ล้วน ๆ ถ้าหากคุณใช้ HTML editor เพื่อแก้ไขข้อความ เมื่อใช้คำสั่งทำตัวหนังสือประเภทต่างๆ บน toolbar จะมีการเปลี่ยนเป็น แท็ก html ให้คุณ

  ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช้ Richtext HTML editor คุณก็ยังสามารถใช้ โค้ด HTML ในข้อความที่คุณต้องการพิมพ์ และการแสดงผลก็ยังคงถูกต้องเหมือนที่ต้องการ

  วิธีนี้ต่างจากวิธีแรกคือ จะไม่มีการจัดรูปแบบอัตโนมัติให้

  ช่วยเหลือ วิธีเขียน html (หน้าต่างใหม่) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HTML

  ช่วยเหลือ เกี่ยวกับ Richtext HTML editor (หน้าต่างใหม่) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Richtext HTML editor

รูปแบบตัวหนังสือธรรมดา(Plain text)

  รูปแบบนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเพิ่มโค้ดจำนวนมาก หรือ แสดง html ที่คุณเขียนขึ้นมาและต้องการให้แสดงเหมือนกับที่ทำขึ้นทุกประการ

  รูปแบบนี้ยอมรับโค้ดแสดงอารมณ์ด้วยเช่นกัน และเว้นบรรทัดได้นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถจะทำอย่างอื่นได้

รูปแบบ Wiki

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English