คำถามปรนัย

ในการตอบคำถาม (อาจมีภาพประกอบ) ผู้ตอบต้องเลือกจากตัวเลือกที่ ให้ไว้ คำถามปรนัยมีสองแบบคือ แบบคำตอบเดียวและแบบหลายคำตอบ

คำถามแบบคำตอบเดียว จะให้เลือกเพียงหนึ่งข้อเท่านั้น ส่วนใหญ่ คะแนนที่ได้จากคำถามประเภทนี้จะเป็นค่าบวก

คำถามแบบหลายคำตอบ สามารถเลือกคำตอบได้หนึ่งข้อหรือมากกว่า แต่ละคำตอบจะมีทั้งคะแนนบวกและลบ ดังนั้น การเลือกทุกคำตอบ ไม่ได้หมายความว่าจะได้คะแนนดี ถ้าคะแนนรวมของคำตอบที่เลือกเป็นลง คำถามข้อนั้น จะได้คะแนนเป็นศูนย์ ให้ระวังการตั้งคำถามที่มีคะแนนเกิน 100%

ในท้ายที่สุด คำตอบแต่ละข้อ (ทั้งถูกและผิด) จะแสดงผลต่อผู้ตอบ ทันทีที่ตอบ (ถ้ารายการคำถามถูกตั้งค่าให้แสดงผล)

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English