ช่วยเหลือสำหรับการใช้โค้ด html

เมื่อเขียนข้อความโดยใช้โค้ด HTML คุณสามารถใช้ โค้ดเพื่อแสดงผลตามที่คุณ ต้องการได้ทุกชนิด โค้ดปกติแล้วจะเขียนไว้ในโค้ดตาราง ดังนั้น