วันที่รายวิชาเริ่มต้น

สำหรับระบุเวลาที่ท่านต้องการเริ่มต้นบทเรียนนี้ (ในเวลาในประเทศ ของท่านเอง)

ถ้าหากท่านใช้รูปแบบบทเรียน 'รายสัปดาห์ (weekly)" สัปดาห์แรก จะเริ่มในวันที่คุณระบุ

แต่ไม่มีผลกระทบใดๆ กับบทเรียนที่มีรูปแบบ 'social' หรือ 'topics หัวข้อ'

การระบุวันที่นี้จะมีผลต่อ การแสดงผลของระบบบันทึกเหตุการณ์ (logs) โดยจะใช้วันที่ที่ถูกระบุนี้เป็นวันแรกที่คุณจะสามารถแสดงผลได้

ทั่วไปแล้ว ถ้าหากบทเรียนที่คุณสอนนั้น มีกำหนดเริ่มต้นที่แน่นอน ระบบนี้ก็สามารถใช้ได้ผลดีไม่ว่าคุณจะเลือกใช้รูปแบบบทเรียนใดก็ตาม

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English