จำนวนสัปดาห์ หรือ หัวข้อในรายวิชา

การตั้งค่านี้มีเฉพาะในรายวิชาที่ใช้รูปแบบรายสัปดาห์หรือหัวข้อ

สำหรับรูปแบบรายสัปดาห์ ตัวเลขที่เลือกนี้คือ จำนวนสัปดาห์ที่ มีการเรียนการสอน โดยเริ่มจากวันแรกที่เริ่มเปิดรายวิชา

สำหรับรูปแบบหัวข้อนั้น ตัวเลขนี้จะกำหนดจำนวนหัวข้อที่มี การเรียนการสอนในรายวิชานี้ I

จำนวนตัวเลขนี้จะปรากฎเป็นจำนวนช่องสี่เหลี่ยม ที่มีหมายเลขติด ในคอลัมน์กลางของ รายวิชา

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English