ประเภทของรายวิชา

ผู้ดูแลระบบอาจจะติดตั้งประเภทของรายวิชาไว้หลายแบบด้วยกัน

ตัวอย่างเช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ สุขภาพ เป็นต้น

เลือกประเภท ที่ตรงกับเนื้อหาที่คุณสอนมากที่สุด เพื่อความถูกต้อง ในการจัดหมวดหมู่ C

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English